CS

SESVANDERHAVE SRB DOO

SESVANDERHAVE - internacionalna kompanija koja posluje u skoro 50 zemalja širom sveta, od 2004. godine zvanično tj. formalno-pravno prisutna i u Srbiji. S obzirom da Vojvodina predstavlja glavni region za proizvodnju šećerne repe u Srbiji predstavništvo kompanije za Srbiju locirano je u Novom Sadu.

 

Kompanija je u potpunosti fokusirana na razvoj, proizvodnju i distribuciju visoko kvalitetnih i konkuretnih sorti šećerne repe. Više od 175 godina kombinovanog iskustva u oblasti proizvodnje semena stavlja kompaniju na poziciju koja osigurava uspešnu budućnost.
Zahvaljujući razumevanju tržišnih potreba, istraživanju i razvoju, obezbeđujući održivi razvoj proizvodnje šećerne repe, kompanija se trenutno nalazi na poziciji globalnog lidera u toj oblasti. Na takvoj poziciji kompanija SESVANDERHAVE se našla iz razloga što je uspela poistovetiti svoj cilj sa ciljem poljoprivrednih proizvođača, a taj cilj je bio i ostao: Napraviti od proizvodnje šećerne repe siguran i uspešan biznis!

 

Šećerna repa oduvek važi za najprofitabilniju ratarsku kulturu. Medjutim, da bi u budućnosti zadržala primat u ratarskoj proizvodnji, uz opšti trend rasta cena inputa proizvodnje i konkurentnosti ostalih ratarskih kultura neophodno je smanjiti troškove proizvodnje, sa jedne, a povećati prinose i sadržaj šećera sa druge strane.
To naravno nije izvodljivo bez primene najsavremenije tehnologije proizvodnje šećerne repe, odnosno primene pune agrotehnike. U tom kontekstu, svakako jedan od najvažnijih elemenata jeste izbor adekvatnog asortimana sorata i kvalitetnog semena. U svojoj aktuelnoj ponudi kompanija SESVANDERHAVE nudi pilirano seme, tretirano insekticidom, veoma visoke klijavosti i energije klijanja. Sam kvalitet semena, uz neizbežnu primenu pune agrotehnike može biti odlučujući faktor uspešnosti proizvodnje.

 

 

Proizvodnja SESVANDERHAVE semena se vrši u dva glavna proizvodna područja, jugo-zapadnom delu Francuske i severu Italije, u regijama gde postoje idealni agroekološki uslovi za proizvodnju semena šećerne repe, dok se kompletna dorada vrši u doradnom centru koji se nalazi u Tinenu, Belgija, a koji raspolaže sa jednim od najsavremenijih i najvećih doradnih kapaciteta u svetu, iz kojeg se snabdevaju sva tržišta na kojima je kompanija SESVANDERHAVE prisutna.

© Copyright 2016 SESVanderHave NV. All rights reserved.